EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer KE/03/08/18 - Wyjaśnienia treści SIWZ

07.09.2018r. 10:21, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował wyjaśnienia treści SIWZ do postępowania na "Przeprowadzenie badań i testów konstruktorskich łączeniowej aparatury elektrycznej w symulowanych warunkach zewnętrznych i w obecności zewnętrznych narażeń". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/03/08/18 - Wszczęcie postępowania

03.09.2018r. 11:31, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Przeprowadzenie badań i testów konstruktorskich łączeniowej aparatury elektrycznej w symulowanych warunkach zewnętrznych i w obecno [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/04/08/18 - Wszczęcie postępowania

29.08.2018r. 09:48, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa elementów stanowiska badawczego do transportu i separacji pyłu węglowego wraz z projektem i montażem - nr postępowania KE/0 [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/AB-074-33/18 - Unieważnienie postepowania

28.08.2018r. 13:21, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie "zapytania ofertowego" na "Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów na Adaptację pomieszczeń laboratorium oceny bezp [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/02/08/18 - Rozstrzygnięcie postępowania

24.08.2018r. 10:22, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa sprzętu komputerowego - nr postępowania KE/ 02/ 08/ 18". Przejdź do postępowania