EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer KE/02/08/17 - Rozstrzygnięcie postępowania

25.08.2017r. 10:08, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/04/08/17 - INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

24.08.2017r. 12:47, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował INFORMACJĘ O ZŁOŻONYCH OFERTACH do postępowania na "Rozbudowę sieci LAN" Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/08/17 - Rozstrzygnięcie postępowania

23.08.2017r. 11:01, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę sprężynowego młota uderzeniowego". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/02/08/17 - INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

21.08.2017r. 15:32, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował INFORMACJĘ O ZŁOŻONYCH OFERTACH do postępowania na "Dostawę aparatury badawczej" Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/08/17 - Informacja o złożonych ofertach nr postępowania KE/01/08/17

18.08.2017r. 08:26, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował INFORMACJĘ O ZŁOŻONYCH OFERTACH do postępowania na "Dostawę sprężynowego młota uderzeniowego" nr postępowania KE/01/08/17 Przejdź do postępowania