EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer FH/02/04/20 - Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

22.05.2020r. 13:43, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ oraz dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usług [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/AB-074-20/20 - Rozstrzygnięcie postępowania

21.05.2020r. 12:31, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "zapytania ofertowego" na "Dostawa mebli laboratoryjnych w ramach projektu "Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpiecz [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/01/04/20 - Rozstrzygnięcie postępowania

21.05.2020r. 10:00, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o unieważnieniu czynności i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na: "Dostawę zestawu sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania badań Side [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/02/04/20 - Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

19.05.2020r. 11:35, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował wyjaśnienia treści SIWZ (4) i (5) do postępowania na "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, halach i laboratoriach Łukasiewicz-EMAG [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/AB-074-19/20 - Rozstrzygnięcie postępowania

18.05.2020r. 12:22, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "zapytania ofertowego" na "Dostawę elementów elektronicznych w ramach projektu "Informacyjne wsparcie planowania i kierow [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania