EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowania przetargowe

Postępowanie numer PRZ/00023/2021
Termin składania ofert do dnia 14.01.2022r. do godziny 11:00

21.01.2022r. 13:56, Izabela Kańkowska

Świadczenie usług prawnych oraz doradztwa podatkowego dla Centrum Łukasiewicz oraz wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Rodzaj zamówienia: Usługa
CPV: 79100000-5, 79220000-2
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/05/12/21
Termin składania ofert do dnia 11.01.2022r. do godziny 10:00

31.12.2021r. 19:14, Izabela Kańkowska

Zakup Oprogramowanie do analiz termiczno-przepływowych (CFD) wraz z modułem do przygotowania i modyfikacji geometrii 3D
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 48320000-7
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/04/12/21
Termin składania ofert do dnia 04.01.2022r. do godziny 10:00

27.12.2021r. 20:19, Izabela Kańkowska

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 48000000-8, 48700000-5, 48620000-0, 30213400-9, 32420000-3, 30237000-9
...Czytaj więcej

Postępowanie numer ZPI.2610.5.2021
Termin składania ofert do dnia 26.01.2022r. do godziny 09:30

27.12.2021r. 20:12, Izabela Kańkowska

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych oraz usług mycia i odkurzania pojazdów i innych usług dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 09100000-0, 09134100-8, 09132100-4, 30163100-0, 09211100-2, 39831500-1, 24961000-8, 24951300-8, 09211650-2, 5
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/03/12/21
Termin składania ofert do dnia 27.12.2021r. do godziny 10:00

17.12.2021r. 19:55, Izabela Kańkowska

Dostawa oprogramowania
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 48000000-8, 48700000-5
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/02/12/21
Termin składania ofert do dnia 22.12.2021r. do godziny 10:00

14.12.2021r. 19:51, Izabela Kańkowska

Dostawa części serwerowych i części komputerowych
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 37453300-1, 30233000-1, 30237000-9
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/01/12/21
Termin składania ofert do dnia 10.12.2021r. do godziny 10:00

02.12.2021r. 18:59, Izabela Kańkowska

Dostawa oprogramowania
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 48321000-4, 48000000-8, 48461000-7
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/05/11/21
Termin składania ofert do dnia 10.12.2021r. do godziny 10:00

01.12.2021r. 21:11, Izabela Kańkowska

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 48000000-8, 48700000-5, 48620000-0, 30213400-9, 32420000-3, 30237000-9
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/04/11/21
Termin składania ofert do dnia 08.12.2021r. do godziny 10:00

29.11.2021r. 23:20, Izabela Kańkowska

Dostawa oprogramowania
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 48000000-8, 48700000-5
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/03/11/21
Termin składania ofert do dnia 07.12.2021r. do godziny 10:00

26.11.2021r. 21:19, Izabela Kańkowska

Dostawa serwerów, części serwerowych i części komputerowych
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 37453300-1, 30233000-1, 48820000-2, 30237000-9
...Czytaj więcej