EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowania przetargowe

Postępowanie numer FH/04/10/21
Termin składania ofert do dnia 28.10.2021r. do godziny 10:00

19.10.2021r. 20:13, Izabela Kańkowska

Dostawa oprogramowania
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 48000000-8, 48218000-9, 48700000-5
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/03/10/21
Termin składania ofert do dnia 27.10.2021r. do godziny 10:00

18.10.2021r. 21:37, Izabela Kańkowska

Dostawa sprzętu komputerowego i części komputerowych
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 30213000-5, 48620000-0, 30237460-1, 30231300-0, 30213100-6, 31214100-0, 30237135-4, 30236110-6, 30237000-9
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/02/10/21
Termin składania ofert do dnia 19.10.2021r. do godziny 10:00

08.10.2021r. 20:11, Izabela Kańkowska

Dostawa zestawów komputerowych, monitorów, zasilaczy oraz narzędzi bezprzewodowych do projektowania
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 30213000-5, 48620000-0, 30237460-1, 30237240-3, 32342100-3, 32342300-5, 37453300-1, 32572000-3, 30231300-0, 3
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/01/10/21
Termin składania ofert do dnia 18.10.2021r. do godziny 10:00

06.10.2021r. 22:05, Izabela Kańkowska

Wynajem studia nagrań wraz z obsługą do badań w zakresie aktywizacji gestów Polskiego Języka Migowego
Rodzaj zamówienia: Usługa
CPV: 70220000-9, 72611000-6
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/01/09/21
Termin składania ofert do dnia 11.10.2021r. do godziny 10:00

01.10.2021r. 18:16, Izabela Kańkowska

Zapewnienie tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) do sesji Motion Capture (MC) oraz świadczenie usług wsparcia dla grafików komputerowych i przeprowadzenie testów akceptacyjnych
Rodzaj zamówienia: Usługa
CPV: 79540000-1
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/01/08/21
Termin składania ofert do dnia 24.08.2021r. do godziny 10:00

09.08.2021r. 20:23, Izabela Kańkowska

Adaptacja i przebudowa pomieszczeń i powierzchni hali nr 2, etap I na potrzeby realizacji projektu: Śląskie Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej - tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45332400-7, 71000000-8, 71242000-6, 71248000-8, 45311100-2
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/01/07/21
Termin składania ofert do dnia 07.09.2021r. do godziny 10:00

04.08.2021r. 15:26, Izabela Kańkowska

Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Śląskiego Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej DOSTAWA SYSTEMU DO POMIARÓW OTA UWAGA! Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem: https://emag.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/274986/dostawa-aparatury-badawczej-dla-potrzeb-slaskiego-centrum-badan-i-pomiarow-dla-cyfrowych-systemow-lacznosci-radiowej-dostawa-systemu-do-pomiarow-ota
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 38970000-5, 38433300-2, 48151000-1
...Czytaj więcej

Postępowanie numer PRZ/00009/2021
Termin składania ofert do dnia 27.08.2021r. do godziny 11:00

02.08.2021r. 13:14, Izabela Kańkowska

Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz Uwaga: dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490581
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 09120000-6
...Czytaj więcej

Postępowanie numer PRZ/00006/2021
Termin składania ofert do dnia 06.08.2021r. do godziny 11:00

29.07.2021r. 16:05, Magdalena Palka

Zakup kart/karnetów/abonamentów miesięcznych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci dla wybranych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz - zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy Pzp. Uwaga: dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan/proceedings
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 92600000-7
...Czytaj więcej

Postępowanie numer PRZ/00007/2021
Termin składania ofert do dnia 19.07.2021r. do godziny 11:00

22.06.2021r. 08:59, Magdalena Palka

Dostawa energii elektrycznej dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Uwaga: Dokumentacja postępowania dostępna jest po linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/473719
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 09310000-5
...Czytaj więcej