EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Sprzedaż majątku


Termin składania ofert do dnia 29.12.2023r. do godziny 11:00

26.10.2023r. 12:06, Patrycja Duszenko

Sprzedaż auta Skoda Superb 2.0
...Czytaj więcej


Termin składania ofert do dnia 05.01.2024r. do godziny 11:00

05.10.2023r. 12:37, Patrycja Duszenko

Sprzedaż auta VW Caravelle
...Czytaj więcej


Termin składania ofert do dnia 05.01.2024r. do godziny 11:00

05.10.2023r. 12:25, Patrycja Duszenko

Sprzedaż auta Skoda Superb 2.0
...Czytaj więcej


Termin składania ofert do dnia 05.01.2024r. do godziny 11:00

05.10.2023r. 12:24, Patrycja Duszenko

Sprzedaż auta Skoda Superb 2.0
...Czytaj więcej

Postępowanie numer 1/10/2021/S
Termin składania ofert do dnia 10.11.2021r. do godziny 10:00

26.10.2021r. 16:18, Izabela Kańkowska

Przedmiotem przetargu jest zbycie/cesja wierzytelności przysługujących Sieć Badawcza Łukasiewicz ? Instytutowi Technik Innowacyjnych EMAG (dalej Zbywającemu) z tytułu należności w łącznej kwocie: należność główna o wartości nominalnej wynoszącej 152 521,37zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 37/100) wraz z należnymi Zbywającemu odsetkami przysługującymi od Dłużnika: ELEKTRON-Ex Grzech i s-ka spółka jawna
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
...Czytaj więcej

Postępowanie numer 01/11/2018
Termin składania ofert do dnia 12.12.2018r. do godziny 11:00

26.11.2018r. 07:02, Agata Bartnik

Sprzedaż nieruchomości: Część I - sprzedaż prawa własności do samodzielnej nieruchomości lokalowej oznaczonej nr 1/H2 wraz z udziałem 42/1050 w nieruchomości wspólnej oraz udziałem 628/40012 w części ułamkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działek 9/4 i 10/37; Część II - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu oznaczonego numerem działki 10/31 wraz udziałem 1672/40012 w części ułamkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działek 9/4 i 10/37
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
...Czytaj więcej

Postępowanie numer KE/SP/03/07/15
Termin składania ofert do dnia 10.08.2015r. do godziny 11:00

23.07.2015r. 12:15, Jolanta Kopiec

Sprzedaż samochodu Mitsubishi - KE/ SP/ 03/ 07/ 15
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
...Czytaj więcej

Postępowanie numer KE/SP/01/07/15
Termin składania ofert do dnia 14.07.2015r. do godziny 11:00

03.07.2015r. 10:35, Jolanta Kopiec

Sprzedaż samochodu Mitsubishi - KE/ SP/ 01/ 07/ 15
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
...Czytaj więcej

Postępowanie numer 01/06/2015
Termin składania ofert do dnia 09.07.2015r. do godziny 11:00

23.06.2015r. 10:50, Jolanta Kopiec

Sprzedaż działki 10/31 w Katowicach wraz z udziałem w drodze dojazdowej
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
...Czytaj więcej

Postępowanie numer 02/12/2014
Termin składania ofert do dnia 24.12.2014r. do godziny 08:30

10.12.2014r. 13:34, Agata Bartnik

Sprzedaż nieruchomości w Katowicach przetarg nr 02/12/2014
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
...Czytaj więcej