EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer 01/06/2015

23.06.2015r. 10:50, Jolanta Kopiec

Sprzedaż działki 10/31 w Katowicach wraz z udziałem w drodze dojazdowej

Termin składania ofert: 09.07.2015r. do godziny 11:00
Data otwarcia ofert: 09.07.2015r. o godzinie 11:30
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
Dokumenty:

Zał 1 Ogłoszenie działka 10-31
Regulamin postępowanie 01_06_2015
Zał 2 Formularz ofertowy

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2015-06-23 10:50:42 Jolanta Kopiec Wszczęcie postępowania 01/06/2015