EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Zamówienia poniżej 30.000€

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/IK-074-12/22
Termin składania ofert do dnia 01.12.2022r. do godziny 14:00

23.11.2022r. 22:36, Izabela Kańkowska

Dostawa konstrukcji mechanicznej stanowiska do badań identyfikacyjnych i weryfikacyjnych podzespołów układu napędowego innowacyjnego pojazdu do transportu materiałów sypkich
Rodzaj zamówienia: Dostawa
...Czytaj więcej

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/IK-074-11/22
Termin składania ofert do dnia 10.11.2022r. do godziny 14:00

02.11.2022r. 17:29, Izabela Kańkowska

Dostawa konstrukcji mechanicznej stanowiska do badań identyfikacyjnych i weryfikacyjnych podzespołów układu napędowego innowacyjnego pojazdu do transportu materiałów sypkich
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 44100000-1
...Czytaj więcej

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/MC/01/09/22
Termin składania ofert do dnia 26.09.2022r. do godziny 10:00

22.09.2022r. 15:53, Izabela Kańkowska

Dostawa jednego samochodu osobowego, fabrycznie nowego (rok produkcji 2022) w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu
CPV: 34110000-1
...Czytaj więcej

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/MC/03/08/22
Termin składania ofert do dnia 02.09.2022r. do godziny 14:00

25.08.2022r. 12:22, Izabela Kańkowska

Diagnoza i weryfikacja poprawności rozliczeń publicznoprawnych oraz wdrożenie zaleceń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i innych danin publicznych wynikających z rozliczenia wynagrodzenia pracowników
Rodzaj zamówienia: Usługa
CPV: 85312320-8
...Czytaj więcej

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/MC/02/08/22
Termin składania ofert do dnia 31.08.2022r. do godziny 10:00

24.08.2022r. 12:59, Izabela Kańkowska

Dostawa samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 34110000-1
...Czytaj więcej

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/MC/01/08/22
Termin składania ofert do dnia 19.08.2022r. do godziny 10:00

11.08.2022r. 20:54, Izabela Kańkowska

Dostawa samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 34110000-1
...Czytaj więcej

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/MC-01-07/22
Termin składania ofert do dnia 19.08.2022r. do godziny 14:00

27.07.2022r. 17:10, Izabela Kańkowska

Utrzymywanie w stałej sprawności systemu elektroenergetycznego w obiektach zlokalizowanych na terenie Katowic i Chorzowa należących do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
Rodzaj zamówienia: Usługa
CPV: 71314100-3
...Czytaj więcej

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/IK-074-9/22
Termin składania ofert do dnia 08.07.2022r. do godziny 15:00

30.06.2022r. 17:44, Izabela Kańkowska

Zakup zestawów surowca do badań w ramach projektu Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu.
Rodzaj zamówienia: Dostawa
CPV: 09111300-3, 09111100-1, 33617000-8
...Czytaj więcej

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/IK-074-6/22
Termin składania ofert do dnia 15.06.2022r. do godziny 15:00

07.06.2022r. 19:17, Izabela Kańkowska

Świadczenie usług w zakresie prac badawczo - rozwojowych w charakterze członka zespołu projektowego - starszy projektant mechatronik
Rodzaj zamówienia: Usługa
CPV: 73000000-2, 73100000-3, 73200000-4, 73300000-5
...Czytaj więcej

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/IK-074-4/22
Termin składania ofert do dnia 18.05.2022r. do godziny 10:00

11.05.2022r. 18:20, Izabela Kańkowska

Usługi eksperckie polegające na ocenie projektów zgłoszonych do konkursów ogłaszanych w ramach Programu Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
CPV: 73200000-4, 72316000-3, 71241000-9, 72221000-0
...Czytaj więcej