EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Zamówienia poniżej 30.000€

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/IK-074-3/21
Termin składania ofert do dnia 30.12.2021r. do godziny 10:00

22.12.2021r. 22:33, Izabela Kańkowska

Analiza bezpieczeństwa badawczej linii do wytwarzania paliwa kompozytowego
Rodzaj zamówienia: Usługa
CPV: 71621000-7
...Czytaj więcej

Postępowanie numer FH/JK-074-39/21
Termin składania ofert do dnia 17.12.2021r. do godziny 14:00

07.12.2021r. 22:21, Izabela Kańkowska

Objęcie pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG usługą z zakresu Medycyny Pracy w 2022 r.
Rodzaj zamówienia: Usługa
CPV: 85120000-6
...Czytaj więcej

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/IK-074-2/21
Termin składania ofert do dnia 19.10.2021r. do godziny 14:00

08.10.2021r. 17:45, Izabela Kańkowska

Opracowanie i prowadzenie profili na Facebooku i LinkedIn, przygotowanie promocyjnych materiałów video i zamawianie kampanii w mediach
Rodzaj zamówienia: Usługa
CPV: 79342200-5
...Czytaj więcej

Rozstrzygnięto Postępowanie numer FH/IK-074-1/21
Termin składania ofert do dnia 06.09.2021r. do godziny 14:00

27.08.2021r. 17:26, Izabela Kańkowska

Organizacja sesji paralelnych/warsztatów tematycznych, Organizacja 2 cykli warsztatów informacyjnych i Organizacja konferencji podsumowującej projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II ?E-administracja i otwarty rząd? Działanie 2.2?Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej?
Rodzaj zamówienia: Usługa
CPV: 79951000-5
...Czytaj więcej