EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer FH/02/04/21 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 1 i Części 3

29.06.2021r. 14:14, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://emag.eb2b.com.pl, zamieszczono Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 1 i Części 3 postępow [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer PRZ/00007/2021 - Wszczęcie postępowania

22.06.2021r. 09:12, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Uwaga: Dokum [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/02/05/21 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

21.06.2021r. 12:47, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://emag.eb2b.com.pl, zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania: "Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb La [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/02/04/21 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 2

17.06.2021r. 14:47, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://emag.eb2b.com.pl, zamieszczono Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 2 postępowania o nazw [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/02/05/21 - Rozstrzygnięcie postępowania

08.06.2021r. 15:39, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://emag.eb2b.com.pl, zamieszczono Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o nazwie: "Dost [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania