EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Sprzedaż majątku

Postępowanie numer 1/10/2021/S
Termin składania ofert do dnia 10.11.2021r. do godziny 10:00

26.10.2021r. 16:18, Izabela Kańkowska

Przedmiotem przetargu jest zbycie/cesja wierzytelności przysługujących Sieć Badawcza Łukasiewicz ? Instytutowi Technik Innowacyjnych EMAG (dalej Zbywającemu) z tytułu należności w łącznej kwocie: należność główna o wartości nominalnej wynoszącej 152 521,37zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 37/100) wraz z należnymi Zbywającemu odsetkami przysługującymi od Dłużnika: ELEKTRON-Ex Grzech i s-ka spółka jawna
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
...Czytaj więcej

Postępowanie numer 01/11/2018
Termin składania ofert do dnia 12.12.2018r. do godziny 11:00

26.11.2018r. 07:02, Agata Bartnik

Sprzedaż nieruchomości: Część I - sprzedaż prawa własności do samodzielnej nieruchomości lokalowej oznaczonej nr 1/H2 wraz z udziałem 42/1050 w nieruchomości wspólnej oraz udziałem 628/40012 w części ułamkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działek 9/4 i 10/37; Część II - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu oznaczonego numerem działki 10/31 wraz udziałem 1672/40012 w części ułamkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działek 9/4 i 10/37
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
...Czytaj więcej

Postępowanie numer KE/SP/03/07/15
Termin składania ofert do dnia 10.08.2015r. do godziny 11:00

23.07.2015r. 12:15, Jolanta Kopiec

Sprzedaż samochodu Mitsubishi - KE/ SP/ 03/ 07/ 15
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
...Czytaj więcej

Postępowanie numer KE/SP/01/07/15
Termin składania ofert do dnia 14.07.2015r. do godziny 11:00

03.07.2015r. 10:35, Jolanta Kopiec

Sprzedaż samochodu Mitsubishi - KE/ SP/ 01/ 07/ 15
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
...Czytaj więcej

Postępowanie numer 01/06/2015
Termin składania ofert do dnia 09.07.2015r. do godziny 11:00

23.06.2015r. 10:50, Jolanta Kopiec

Sprzedaż działki 10/31 w Katowicach wraz z udziałem w drodze dojazdowej
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
...Czytaj więcej

Postępowanie numer 02/12/2014
Termin składania ofert do dnia 24.12.2014r. do godziny 08:30

10.12.2014r. 13:34, Agata Bartnik

Sprzedaż nieruchomości w Katowicach przetarg nr 02/12/2014
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
...Czytaj więcej

Postępowanie numer 01/11/2014
Termin składania ofert do dnia 21.11.2014r. do godziny 11:00

06.11.2014r. 09:37, Michał Heiduk

Sprzedaż nieruchomości w Katowicach
...Czytaj więcej

Postępowanie numer 01/09/2014
Termin składania ofert do dnia 16.10.2014r. do godziny 11:00

30.09.2014r. 13:41, Michał Heiduk

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Leopolda 31
...Czytaj więcej

Postępowanie numer 02/06/2014
Termin składania ofert do dnia 17.07.2014r. do godziny 11:00

25.06.2014r. 15:39, Jolanta Kopiec

Pisemny konkurs na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 3314/265 o powierzchni użytkowej 3 611 m2 wraz z prawem własności znajdującego się na działce: 5-cio kondygnacyjnego budynku biurowego o powierzchni użytkowej 2 144 m2 oraz pozostałych budowli, zlokalizowanych pod adresem ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów
...Czytaj więcej