EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer 01/08/2022

11.08.2022r. 20:00, Izabela Kańkowska

Przetarg na sprzedaż książek.

Termin składania ofert: 29.08.2022r. do godziny 11:00
Data otwarcia ofert: 29.08.2022r. o godzinie 11:30
Dokumenty:

05_08_2022 Regulamin ksia?z?ki
05_08_2022 Regulamin ksia?z?ki
ZAŁ 1_Formularz ofertowy 2022_08_29

CPV:

22113000-5 - Książki biblioteczne

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2022-08-11 20:00:15 Izabela Kańkowska Wszczęcie postępowania 01/08/2022
2022-08-27 11:25:56 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu ZAŁ 1_Formularz ofertowy 2022_08_29