EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer PRZ/00023/2022

06.09.2022r. 21:08, Izabela Kańkowska

Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Termin składania ofert: 26.09.2022r. do godziny 11:00
Data otwarcia ofert: 26.09.2022r. o godzinie 11:30
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Dokumenty:

Dokument zamowienia PRZ_00023_2022

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2022-09-06 21:08:48 Izabela Kańkowska Wszczęcie postępowania PRZ/00023/2022