EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer KE/01/07/14 - Wyjaśnienia treści SIWZ

08.08.2014r. 08:39, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował wyjaśnienia treści SIWZ do postępowania na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/08/14 - Wszczęcie postępowania

06.08.2014r. 12:01, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, halach i laboratoriach oraz utrzymanie terenu wokół budynków EMAG". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/03/07/14 - Rozstrzygnięcie postępowania

05.08.2014r. 06:16, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/02/06/14 - Rozstrzygnięcie postępowania

05.08.2014r. 06:16, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa aparatury". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/04/07/14 - Rozstrzygnięcie postępowania

28.07.2014r. 12:24, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Zamówienie z wolnej ręki" na "Dostawę rezystora". Przejdź do postępowania