EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer KE/03/08/14 - Wszczęcie postępowania

08.09.2014r. 13:40, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa mieszalnika gazów". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/02/08/14 - Rozstrzygnięcie postępowania

05.09.2014r. 11:47, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa oprogramowania". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/08/14 - Rozstrzygnięcie postępowania

25.08.2014r. 07:46, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, halach i laboratoriach oraz utrzymanie terenu wokół budynków EMAG". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/07/14 - Rozstrzygnięcie postępowania

21.08.2014r. 11:12, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/02/08/14 - Wszczęcie postępowania

14.08.2014r. 10:03, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa oprogramowania". Przejdź do postępowania