EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer FH/05/12/20 - Informacja z otwarcia ofert

15.01.2021r. 12:09, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o udostępnieniu informacji z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o nazwie: "Dostawa komputerów, monitorów oraz oprogramowania" Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/05/12/20 - Wyjaśnienia treści SIWZ

08.01.2021r. 08:01, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował wyjaśnienia treści SIWZ do postępowania na "Dostawa komputerów, monitorów oraz oprogramowania". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/05/12/20 - Zmiana daty otwarcia ofert

08.01.2021r. 08:01, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje o zmianie terminu otwarcia ofert do postępowania na "Dostawa komputerów, monitorów oraz oprogramowania" prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/05/12/20 - Zmiana daty składania ofert

08.01.2021r. 08:00, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Informacyjnych zawiadamia o zmianie terminu składania ofert do postępowania na "Dostawa komputerów, monitorów oraz oprogramowania" prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/03/12/20 - Rozstrzygnięcie postępowania

04.01.2021r. 16:15, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa części komputerowych". Przejdź do postępowania