EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Rozstrzygnięcie postępowania

2021-01-04 16:15:41, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa części komputerowych".

Przejdź do postępowania