EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer KE/02/04/18 - Wszczęcie postępowania

12.04.2018r. 16:21, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę poleasingowych komputerów wraz z oprogramowaniem nr postępowania KE/ 02/ 04/ 18". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/04/18 - Wszczęcie postępowania

09.04.2018r. 13:25, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA - nr postępowania KE/ 01/ 04/ 18". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/03/18 - Rozstrzygnięcie postępowania

29.03.2018r. 08:28, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWA OPROGRAMOWANIA - nr postępowania KE/01/03/18". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/02/18 - INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY

27.03.2018r. 15:02, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o ponownym wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWĘ SERWERA". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/03/18 - INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

27.03.2018r. 14:35, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował Informację o złożonych ofertach do postępowania na "DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA" Przejdź do postępowania