EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer KE/AB-074-12/18 - Wszczęcie postępowania

06.03.2018r. 09:19, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "zapytania ofertowego" na "Sukcesywną dostawę materiałów biurowych i poligraficznych". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/01/18 - Rozstrzygnięcie postępowania

01.03.2018r. 10:06, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/02/18 - Wszczęcie postępowania

27.02.2018r. 16:00, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWĘ SERWERA". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/01/18 - INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

19.02.2018r. 13:18, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował Informację o złożonych ofertach do postępowania na "DOSTAWĘ CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/01/18 - Wyjaśnienia treści SIWZ

15.02.2018r. 13:14, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował wyjaśnienia treści SIWZ do postępowania na "DOSTAWĘ CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH". Przejdź do postępowania