EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2018-03-06 09:19:22, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "zapytania ofertowego" na "Sukcesywną dostawę materiałów biurowych i poligraficznych".

Przejdź do postępowania