EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer FH/01/04/20 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.06.2020r. 11:30, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Dostawę zestawu sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania badań Side Channel". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/02/03/20 - Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2), zmiana daty składania i otwarcia ofert

04.06.2020r. 15:28, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Informacyjnych EMAG zawiadamia o: opublikowaniu wyjaśnień i zmian do treści SIWZ (2) oraz o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/02/03/20 - Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

03.06.2020r. 14:37, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ do postępowania na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/02/03/20 - Wszczęcie postępowania

28.05.2020r. 17:10, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania" - numer postępowania FH / 02/ 03/ 20 Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/02/04/20 - Informacja z otwarcia ofert

28.05.2020r. 13:59, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia, że udostępnił informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na: "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, halach i laboratori [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania