EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer KE/01/06/17 - Rozstrzygnięcie postępowania

17.07.2017r. 11:44, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/07/17 - Wyjaśnienia treści SIWZ

17.07.2017r. 09:45, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował wyjaśnienia treści SIWZ do postępowania na "Dostawa aparatury badawczej". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/07/17 - Modyfikacja treści SIWZ

17.07.2017r. 09:45, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o dokonaniu modyfikacji treści SIWZ do postępowania na "Dostawa aparatury badawczej". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/07/17 - Wszczęcie postępowania

13.07.2017r. 09:49, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa aparatury badawczej". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/06/17 - INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

10.07.2017r. 14:22, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował INFORMACJĘ O ZŁOŻONYCH OFERTACH do postępowania na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania" Przejdź do postępowania