EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Modyfikacja treści SIWZ

2017-07-17 09:45:55, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o dokonaniu modyfikacji treści SIWZ do postępowania na "Dostawa aparatury badawczej".

Przejdź do postępowania