EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2017-07-13 09:49:10, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa aparatury badawczej".

Przejdź do postępowania