EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer KE/01/09/18 - Wszczęcie postępowania

20.09.2018r. 14:41, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "ROZBUDOWĘ SIECI LAN - nr postępowania KE/ 01/ 09/ 18". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/04/08/18 - INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

12.09.2018r. 13:49, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował Informację o złożonych ofertach do postępowania na "Dostawę elementów stanowiska badawczego do transportu i separacji pyłu węglowego wraz z projektem i montażem?- nr postępowania KE/ 04/ 08/ 18 Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/03/08/18 - Rozstrzygnięcie postępowania

12.09.2018r. 12:50, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Przeprowadzenie badań i testów konstruktorskich łączeniowej aparatury elektrycznej w symulowanych warunkach zewnętrznych [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/03/08/18 - INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

11.09.2018r. 12:17, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował Informację o złożonych ofertach do postępowania na "Przeprowadzenie badań i testów konstruktorskich łączeniowej aparatury elektrycznej w symulowanych warunkach zewnętrznych i w obecności zewnętrznych na [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/AB-074-37/18 - Wszczęcie postępowania

07.09.2018r. 10:21, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "zapytania ofertowego" na "Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów na "Adaptację pomieszczeń laboratorium oceny bezpieczeńst [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania