EMAG

Portal Zamówień Publicznych

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

2018-09-11 12:17:07, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował Informację o złożonych ofertach do postępowania na "Przeprowadzenie badań i testów konstruktorskich łączeniowej aparatury elektrycznej w symulowanych warunkach zewnętrznych i w obecności zewnętrznych narażeń" - nr postępowania KE/03/08/18

Przejdź do postępowania