EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2018-09-07 10:21:55, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "zapytania ofertowego" na "Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów na "Adaptację pomieszczeń laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT zgodnie ze standardem Common Criteria w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG przy ul. Leopolda 31 w Katowicach"".

Przejdź do postępowania