EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer KE/AB-074-17/17 - Rozstrzygnięcie postępowania

14.06.2017r. 21:05, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "" na "Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu "Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce"". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/02/06/17 - Wszczęcie postępowania

14.06.2017r. 16:19, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę licencji i subskrypcji oprogramowania". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/AB-074-17/17 - Wszczęcie postępowania

05.06.2017r. 11:53, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "" na "Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu "Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce"". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/AB-074-14/17 - Rozstrzygnięcie postępowania

16.05.2017r. 13:54, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "" na "Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu "Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce"". Przejdź do postępowania

Postępowanie numer KE/01/04/17 - Rozstrzygnięcie postępowania

16.05.2017r. 13:53, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Usługa dzierżawy urządzeń wraz z serwisem i systemem zarządzania emisją dokumentów". Przejdź do postępowania