EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2017-06-14 16:19:58, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę licencji i subskrypcji oprogramowania".

Przejdź do postępowania