EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2017-06-05 11:53:15, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "" na "Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu "Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce"".

Przejdź do postępowania