EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Aktualności RSS Feed

Postępowanie numer FH/03/02/20 - Informacja z otwarcia ofert

12.03.2020r. 14:00, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje, że udostępnił informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na "Dostawę samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu" - nr postępowania FH/ [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/05/01/20 - Rozstrzygnięcie postępowania

12.03.2020r. 09:45, Magdalena Palka

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o zamieszczeniu ogłoszenia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa zestawu sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania badań Side Channel - numer postępo [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/05/01/20 - Rozstrzygnięcie postępowania

12.03.2020r. 09:44, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje o rozstrzygnięciu, tj. unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Dostawa zestawu sprzętu i oprogramowania do badań Side Channel" - nr postępowa [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/05/01/20 - Informacja z otwarcia ofert

06.03.2020r. 12:14, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje, że udostępnił informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o nazwie: "Dostawa sprzętu i oprogramowania do przeprowadzenia badań Side Channel" - nr postępowania FH/ 05/ [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania

Postępowanie numer FH/03/02/20 - Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

06.03.2020r. 08:21, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ do postępowania o nazwie "Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu - nr postępowania FH/ 03/ 02/ 20" [...] Czytaj więcej Przejdź do postępowania