EMAG

Portal Zamówień Publicznych

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

2018-09-12 13:49:45, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował Informację o złożonych ofertach do postępowania na "Dostawę elementów stanowiska badawczego do transportu i separacji pyłu węglowego wraz z projektem i montażem?- nr postępowania KE/ 04/ 08/ 18

Przejdź do postępowania