EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2014-08-14 10:03:04, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa oprogramowania".

Przejdź do postępowania