EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2014-08-06 12:01:36, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, halach i laboratoriach oraz utrzymanie terenu wokół budynków EMAG".

Przejdź do postępowania