EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Rozstrzygnięcie postępowania

2017-08-23 11:01:11, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę sprężynowego młota uderzeniowego".

Przejdź do postępowania