EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2018-09-03 11:31:59, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Przeprowadzenie badań i testów konstruktorskich łączeniowej aparatury elektrycznej w symulowanych warunkach zewnętrznych i w obecności zewnętrznych narażeń - nr postępowanie KE/03/08/18".

Przejdź do postępowania