EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Unieważnienie postepowania

2018-08-28 13:21:31, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie "zapytania ofertowego" na "Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów na Adaptację pomieszczeń laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT zgodnie ze standardem Common Criteria w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG przy ul. Leopolda 31 w Katowicach w ramach projektu "Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria (KSO3C)"".

Przejdź do postępowania