EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2018-08-29 09:48:58, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa elementów stanowiska badawczego do transportu i separacji pyłu węglowego wraz z projektem i montażem - nr postępowania KE/04/08/18".

Przejdź do postępowania