EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/02/01/20

23.01.2020r. 09:01, Magdalena Palka

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa i serwis systemu alarmowego - nr postępowania FH/ 02/ 01/ 20 (usługa społeczna poniżej 750 000 euro)

Termin składania ofert: 06.02.2020r. do godziny 10:00
Data otwarcia ofert: 06.02.2020r. o godzinie 10:30
Rodzaj zamówienia: Usługa
Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu - Zasady postępowania
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Wykaz usług
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Informacja z wizji lokalnej
Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie
79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru
79715000-9 - Usługi patrolowe

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2020-01-23 09:01:34 Magdalena Palka Wszczęcie postępowania FH/02/01/20
2020-01-29 13:02:17 Magdalena Palka Dodanie nowego dokumentu Informacja z wizji lokalnej
2020-01-30 12:31:20 Magdalena Palka Wyjaśnienia treści SIWZ Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu
2020-02-06 13:00:26 Magdalena Palka Dodanie nowego dokumentu Informacja z otwarcia ofert
2020-02-11 10:48:38 Magdalena Palka Dodanie nowego dokumentu Rozstrzygnięcie postępowania
2020-02-18 12:35:53 Magdalena Palka Dodanie nowego dokumentu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia