EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/PD/05/12/22

30.12.2022r. 12:32, Izabela Kańkowska

Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej

Termin składania ofert: 10.01.2023r. do godziny 10:00
Data otwarcia ofert: 10.01.2023r. o godzinie 10:30
Rodzaj zamówienia: Usługa
Dokumenty:

Zapytanie oferowe obsługa prawna
Odpowiedzi na zadane pytania
Zestawienie ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

CPV:

79100000-5 - Usługi prawnicze

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2022-12-30 12:32:48 Izabela Kańkowska Wszczęcie postępowania FH/PD/05/12/22
2023-01-04 12:39:59 Patrycja Duszenko Wyjaśnienia treści SIWZ Odpowiedzi na zadane pytania
2023-01-10 18:04:49 Patrycja Duszenko Dodanie nowego dokumentu Zestawienie ofert
2023-01-10 18:04:49 Patrycja Duszenko Dodanie nowego dokumentu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty