EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/IK-074-3/22

29.04.2022r. 17:00, Izabela Kańkowska

Świadczenie usługi na: Opracowanie raportu w zakresie strategii wejścia na rynek Polski i Świata Laboratorium ITSEF Sieci Badawczej Łukasiewicz-EMAG.

Termin składania ofert: 06.05.2022r. do godziny 10:00
Data otwarcia ofert: 06.05.2022r. o godzinie 10:30
Dokumenty:

Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
Załacznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
Załacznik nr 3 - Oswiadczenie
Załacznik nr 3 - Oswiadczenie
Załacznik nr 4 - wykaz usług
Załacznik nr 4 - wykaz usług
Załacznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Załacznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Załacznik nr 6_Wzor umowy spr
Zestawienie ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

CPV:

73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2022-04-29 17:00:26 Izabela Kańkowska Wszczęcie postępowania FH/IK-074-3/22
2022-05-10 20:53:08 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Zestawienie ofert
2022-05-13 09:06:45 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-05-13 17:11:42 Izabela Kańkowska Poprawienie tytułu postępowania z "Świadczenie usługi na: Opracowanie raportu w zakresie strategii wejścia na rynek Polski i Świata Laboratorium ITSEF sieci badawczej Łukasiewicz-EMA
2022-05-13 17:11:42 Izabela Kańkowska Zmiana dokumentu Zestawienie ofert
2022-05-13 17:13:35 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Zestawienie ofert
2022-05-13 17:13:35 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-05-13 17:13:35 Izabela Kańkowska Usunięto dokument Zestawienie ofert
2022-05-13 17:13:35 Izabela Kańkowska Usunięto dokument ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-05-13 17:15:38 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-05-13 17:15:38 Izabela Kańkowska Usunięto dokument ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty