EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/JK-074-01/22

26.01.2022r. 08:59, Izabela Kańkowska

Utrzymywanie w stałej sprawności systemu elektroenergetycznego w obiektach zlokalizowanych na terenie Katowic i Chorzowa należących do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Termin składania ofert: 31.01.2022r. do godziny 14:00
Data otwarcia ofert: 31.01.2022r. o godzinie 14:30
Dokumenty:

Zapytanie ofertowe FH
Formularz ofertowy FH
Formularz cenowy FH
Istotne postan

CPV:

50532000-3 - Usługi w zakresie naprawi konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50711000-2 - Usługi w zakresie naprawi konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
50800000-3 - Różne usługi w zakresie naprawi konserwacji

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2022-01-26 08:59:00 Izabela Kańkowska Wszczęcie postępowania FH/JK-074-01/22