EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer PRZ/00023/2024

10.07.2024r. 11:32, Patrycja Duszenko

Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Termin składania ofert: 06.08.2024r. do godziny 11:00
Data otwarcia ofert: 06.08.2024r. o godzinie 11:30
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
Dokumenty:

dokumenty zamówienia

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2024-07-10 11:32:24 Patrycja Duszenko Wszczęcie postępowania PRZ/00023/2024