EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer PRZ/00046/2023

28.09.2023r. 12:42, Patrycja Duszenko

Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Termin składania ofert: 25.10.2023r. do godziny 11:00
Data otwarcia ofert: 25.10.2023r. o godzinie 11:30
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Dokumenty:

Dokumenty Zamówienia

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2023-09-28 12:42:03 Patrycja Duszenko Wszczęcie postępowania PRZ/00046/2023