EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/PD-074-5/23

09.08.2023r. 12:05, Patrycja Duszenko

Utrzymywanie w stałej sprawności systemu elektroenergetycznego w obiektach zlokalizowanych na terenie Katowic i Chorzowa należących do Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Termin składania ofert: 17.08.2023r. do godziny 10:00
Data otwarcia ofert: 17.08.2023r. o godzinie 10:30
Rodzaj zamówienia: Usługa
Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert z załącznikami
Zestawienie ofert
wynik postępowania

CPV:

71314100-3 - Usługi elektryczne

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2023-08-09 12:05:24 Patrycja Duszenko Wszczęcie postępowania FH/PD-074-5/23
2023-08-17 19:07:10 Patrycja Duszenko Dodanie nowego dokumentu Zestawienie ofert
2023-08-21 15:18:59 Patrycja Duszenko Dodanie nowego dokumentu wynik postępowania