EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/PD-074-3/23

02.03.2023r. 10:49, Patrycja Duszenko

Dostawa wraz z montażem drzwi

Termin składania ofert: 10.03.2023r. do godziny 10:00
Data otwarcia ofert: 10.03.2023r. o godzinie 10:30
Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert
Zestawienie ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania

CPV:

44221200-7 - Drzwi
45421131-1 - Instalowanie drzwi

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2023-03-02 10:49:57 Patrycja Duszenko Wszczęcie postępowania FH/PD-074-3/23
2023-03-15 09:52:33 Patrycja Duszenko Dodanie nowego dokumentu Zestawienie ofert
2023-03-15 11:13:31 Patrycja Duszenko Dodanie nowego dokumentu Informacja o unieważnieniu postępowania