EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/PD-074-2/23

23.02.2023r. 13:05, Patrycja Duszenko

Dostawa nowego samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu

Termin składania ofert: 06.03.2023r. do godziny 10:00
Data otwarcia ofert: 06.03.2023r. o godzinie 10:30
Dokumenty:

zaproszenie do składania ofert
Wyjaśnienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2.1 - Formularz asortymentowo cenowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Wyjaśnienia 2
Info.o kw.przeznacz. na sfin.zam.
Zestawienie ofert
Wynik postępowania

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2023-02-23 13:05:59 Patrycja Duszenko Wszczęcie postępowania FH/PD-074-2/23
2023-02-27 13:47:28 Patrycja Duszenko Wyjaśnienia treści SIWZ Wyjaśnienia
2023-02-27 13:50:11 Patrycja Duszenko Dodanie nowego dokumentu Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
2023-02-27 13:50:11 Patrycja Duszenko Dodanie nowego dokumentu Załącznik nr 2.1 - Formularz asortymentowo cenowy
2023-02-27 13:50:11 Patrycja Duszenko Dodanie nowego dokumentu Załącznik nr 3 - Oświadczenie
2023-02-28 12:16:03 Patrycja Duszenko Wyjaśnienia treści SIWZ Wyjaśnienia 2
2023-03-06 10:14:32 Patrycja Duszenko Dodanie nowego dokumentu Info.o kw.przeznacz. na sfin.zam.
2023-03-06 13:54:28 Patrycja Duszenko Dodanie nowego dokumentu Zestawienie ofert
2023-03-07 10:05:48 Patrycja Duszenko Dodanie nowego dokumentu Wynik postępowania