EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/IK-074-6/22 Rozstrzygnięto

07.06.2022r. 19:17, Izabela Kańkowska

Świadczenie usług w zakresie prac badawczo - rozwojowych w charakterze członka zespołu projektowego - starszy projektant mechatronik

Termin składania ofert: 15.06.2022r. do godziny 15:00
Data otwarcia ofert: 15.06.2022r. o godzinie 15:30
Rodzaj zamówienia: Usługa
Dokumenty:

Zapytanie ofertowe projektant mechatronik (innowacyjny pojazd)
Załacznik nr 1 - OPZ
Załacznik nr 1 - OPZ
Załacznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
Załacznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
Załacznik nr 3 - Oswiadczenie
Załacznik nr 3 - Oswiadczenie
Załacznik nr 4 - wykaz osob
Załacznik nr 4 - wykaz osob
Załacznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Załacznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Załacznik nr 6_Wzor umowy
Zestawienie ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

CPV:

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
73300000-5 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2022-06-07 19:17:15 Izabela Kańkowska Wszczęcie postępowania FH/IK-074-6/22
2022-06-20 17:14:35 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Zestawienie ofert
2022-06-20 17:14:35 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-06-20 17:14:53 Izabela Kańkowska Rozstrzygnięcie postępowania