EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/IK-074-4/22 Rozstrzygnięto

11.05.2022r. 18:20, Izabela Kańkowska

Usługi eksperckie polegające na ocenie projektów zgłoszonych do konkursów ogłaszanych w ramach Programu Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Termin składania ofert: 18.05.2022r. do godziny 10:00
Data otwarcia ofert: 18.05.2022r. o godzinie 10:30
Dokumenty:

Załacznik nr 7A - Wzor umowy dla oso fizycznej
Wykaz Wykonawcow, ktorzy złozyli oferty
Rozstrzygniecie _do Wykonawcow i na str
Informacja z otwarcia ofert na strone
Załacznik nr 4B - po modyfik
Załacznik nr 4B - po modyfik
Załacznik nr 4A - po modyfik
Załacznik nr 4A - po modyfik
Informacja o modyfikacji
zał do umowy SZBI-A
zał do umowy SZBI-A
Załacznik nr 7B - Wzor umowy (dla przedsiebiorcow)
Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 6 - Klauzula informacyjna
Załacznik nr 6 - Klauzula informacyjna
Załacznik nr 5 - Instrukcja wypełniania
Załacznik nr 4 - Wykaz osob (na ekspertow branzowych)
Załacznik nr 4 - Wykaz osob (na ekspertow branzowych)
Załacznik nr 3A i 3B - Oswiadczenie
Załacznik nr 3A i 3B - Oswiadczenie
Załacznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY
Załacznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY
Załacznik nr 1 - OPZ

CPV:

73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
72316000-3 - Usługi analizy danych
71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
72221000-0 - Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2022-05-11 18:20:33 Izabela Kańkowska Wszczęcie postępowania FH/IK-074-4/22
2022-05-12 16:03:50 Izabela Kańkowska Modyfikacja treści SIWZ Informacja o modyfikacji
2022-05-12 16:03:50 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Zała?cznik nr 4A - Wykaz oso?b formularz zgłoszeniowy eksperta finansowego_NORW_2022
2022-05-12 16:03:50 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Zała?cznik nr 4A - Wykaz oso?b formularz zgłoszeniowy eksperta finansowego_NORW_2022
2022-05-12 16:03:50 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Zała?cznik nr 4B - Wykaz oso?b
2022-05-12 16:03:50 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Zała?cznik nr 4B - Wykaz oso?b
2022-05-12 16:09:10 Izabela Kańkowska Usunięto dokument Zała?cznik nr 4A - Wykaz oso?b formularz zgłoszeniowy eksperta finansowego_NORW_2022
2022-05-12 16:09:10 Izabela Kańkowska Usunięto dokument Zała?cznik nr 4B - Wykaz oso?b
2022-05-12 16:09:10 Izabela Kańkowska Usunięto dokument Zała?cznik nr 4B - Wykaz oso?b
2022-05-12 16:09:10 Izabela Kańkowska Usunięto dokument Zała?cznik nr 4A - Wykaz oso?b formularz zgłoszeniowy eksperta finansowego_NORW_2022
2022-05-12 16:09:10 Izabela Kańkowska Modyfikacja treści SIWZ Załacznik nr 4B - po modyfik
2022-05-12 16:09:10 Izabela Kańkowska Modyfikacja treści SIWZ Załacznik nr 4B - po modyfik
2022-05-12 16:09:10 Izabela Kańkowska Modyfikacja treści SIWZ Załacznik nr 4A - po modyfik
2022-05-12 16:09:10 Izabela Kańkowska Modyfikacja treści SIWZ Załacznik nr 4A - po modyfik
2022-05-24 12:04:33 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Informacja z otwarcia ofert
2022-05-25 09:33:09 Izabela Kańkowska Usunięto dokument Informacja z otwarcia ofert
2022-05-25 22:40:45 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Informacja z otwarcia ofert na strone?
2022-05-25 22:41:09 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Informacja z otwarcia ofert na strone?" na "Informacja z otwarcia ofert na strone"
2022-06-03 17:57:33 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Rozstrzygnie?cie _do Wykonawco?w i na str
2022-06-03 17:57:33 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Wykaz Wykonawco?w, kto?rzy złoz?yli oferty
2022-06-03 17:58:08 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Rozstrzygnie?cie _do Wykonawco?w i na str" na "Rozstrzygniecie _do Wykonawcow i na str"
2022-06-03 17:58:08 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Wykaz Wykonawco?w, kto?rzy złoz?yli oferty" na "Wykaz Wykonawcow, ktorzy złozyli oferty"
2022-06-03 19:59:56 Izabela Kańkowska Rozstrzygnięcie postępowania