EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/IK-074-1/22 Rozstrzygnięto

21.03.2022r. 19:45, Izabela Kańkowska

Świadczenie usług w zakresie prac badawczo - rozwojowych w charakterze członka zespołu projektowego - starszy projektant mechatronik

Termin składania ofert: 29.03.2022r. do godziny 10:00
Data otwarcia ofert: 29.03.2022r. o godzinie 10:30
Rodzaj zamówienia: Usługa
Dokumenty:

Zapytanie ofertowe projektant mechatronik (innowacyjny pojazd)
Załacznik nr 1 - OPZ
Załacznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
Załacznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
Załacznik nr 3 - Oswiadczenie
Załacznik nr 3 - Oswiadczenie
Załacznik nr 4 - wykaz osob
Załacznik nr 4 - wykaz osob
Załacznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Załacznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Załacznik nr 6_Wzor umowy spr
ogłoszenie o uniewaznieniu

CPV:

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
73300000-5 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2022-03-21 19:45:14 Izabela Kańkowska Wszczęcie postępowania FH/IK-074-1/22
2022-03-21 19:46:51 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Zała?cznik nr 1 - OPZ" na "Załacznik nr 1 - OPZ"
2022-03-21 19:46:51 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Zała?cznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY" na "Załacznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY"
2022-03-21 19:46:51 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Zała?cznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY" na "Załacznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY"
2022-03-21 19:46:51 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Zała?cznik nr 3 - Os?wiadczenie" na "Załacznik nr 3 - Oswiadczenie"
2022-03-21 19:46:51 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Zała?cznik nr 3 - Os?wiadczenie" na "Załacznik nr 3 - Oswiadczenie"
2022-03-21 19:46:51 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Zała?cznik nr 4 - wykaz oso?b" na "Załacznik nr 4 - wykaz osob"
2022-03-21 19:46:51 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Zała?cznik nr 4 - wykaz oso?b" na "Załacznik nr 4 - wykaz osob"
2022-03-21 19:46:51 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Zała?cznik nr 5 - Klauzula informacyjna" na "Załacznik nr 5 - Klauzula informacyjna"
2022-03-21 19:46:51 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Zała?cznik nr 5 - Klauzula informacyjna" na "Załacznik nr 5 - Klauzula informacyjna"
2022-03-21 19:46:51 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Zała?cznik nr 6_Wzo?r umowy spr" na "Załacznik nr 6_Wzor umowy spr"
2022-04-05 20:35:09 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu ogłoszenie o uniewaz?nieniu
2022-04-05 20:35:27 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "ogłoszenie o uniewaz?nieniu" na "ogłoszenie o uniewaznieniu"
2022-04-05 20:41:27 Izabela Kańkowska Rozstrzygnięcie postępowania